10 FAKTE QË ZBARDHIN KONTRIBUTIN E PEJGAMBERIT, ALEJHI SELAM PËR NJERËZIMIN

Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, ndërsa paqja dhe bekimet qofshin mbi vulën e profetëve, Muhammedin, familjen, shokët dhe pasuesit e tij!
Jomyslimanë të shumtë nga e gjithë bota, e veçanërisht nga perëndimi, pas shtrembërimit të qëllimshëm të figurës dhe personalitetit të Profetit Muhammed, [alejhis salatu ves salam], në mediet e tyre, pyesin për kontributin dhe angazhimin e tij për njerëzimin.
Duke u nisur nga pozita dhe përgjegjësitë që marrim nga implementimi i Programit Ndërkombëtar për Njoftim me Profetin e Mëshirës, konsideroj se e kemi për obligim të ofrojmë përgjigje për pyetjen në fjalë, ani pse jo në mënyrë të detajuar.

Në vijim, do të prezantojmë një rezyme të shkurtër të asaj që Profeti Muhammed, [alejhis salatu ves salam]bëri për botën në tërësi, dhe këtë në pikat në vijim:

1.
Muhammedi, [alejhis salatu ves salam], arriti -nëpërmjet shpalljes hyjnore- të nxjerrë njerëzimin nga adhurimi i njerëzve në adhurimin për Zotin e njerëzve. Padyshim, ky është nderimi më i madh që i është bërë njeriut.

2..

kliko ne link me poshte per te lexuar me shume! LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.