1. Thënia e shehadetit gjat vdekjes. Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Ai i cili fjala e tij e fundit është “La ilahe il-lallah” do të hyjë në Xhennet.” (Transmeton Ebu Davudi, Shejh Albani thote se hadithi eshte ” sahih- i vertet”)

2. Vdekja me djersë në ballë. Burejde b Hasib thotë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “Vdekja e besimtarit është me djersë në ballë”. (Transmeton Ahmedi, Tirmidhiu, Nesaiu, ndersha Shejh Albani thote se hadithi eshte ” sahih”)

Kliko ne link me poshte, per ta lexuar te gjithe artikullin.. kliko edhe ne reklam!

LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.