3 personave nuk u refuzohet lutja ?
ADMIN FEBRUARY 11, 2018 0 COMMENTS

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë; “Tre personave nuk i refuzohet
duaja (nga Allahu):

1. Agjëruesi, derisa të bëjë iftarë.

2. Udhëheqësit, imamit të drejtë dhe

3. Duanë e atij që i është padrejtësi (zullum),

Allahu e ngre mbi re (mbi qiej), i hapen asaj duaje dyertë e qiellit dhe Allahu thotë; Pasha
Krenarinë Time! Do të ndihmojë, qoftë edhe pas një kohe.” Shënuan: Ahmedi: 2/305,
445. Tirmidhiu: 5/578 (3598), Ibën Maxhe: 1/557 (1752), Ibën Huzejme: 3/199 (1901),
Iben Hibani: 8/215 (3428), Taberani: 3/414 (1315), Bejhekiu: 3/345, 8/162, 10/88.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.