1-këndimi i ajetit Kursi pas çdo namazi farz, para se të flejë dhe në mëngjes e mbrëmje, 2-këndimi i sures Ihlas, Felek dhe Nas nga tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe kur shtrihesh për të fjetur, 3- këndimi i dy ajeteve të fundit të sures Bekare në fillim të natës, 4-thënia e duasë “Euudhu bikelimeetil-lahit-teem-meti min sherri mee khalek”, në mëngjes e mbrëmje (nga tri herë) dhe kur hyn diku ose qëndron diku, qoftë në ndërtesë, shkretëtirë, det apo avion etj., 5-thënia e duasë “Bismil-lahil-ledhii la jedurru mea’smihi shejun fiil erdi we la fiis-semee’i we huwes-semiiul Aliim” nga tri herë mëngjes dhe mbrëmje. Per te lexuar me shume rreth kesaj teme kliko ne linkun me poshte.

Kliko ketu per te lexuar ma shume

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.