03.A ka akide vetëm në Islam?

Jo. Akide ka edhe në fetë tjera. Akide ka edhe grupet e devijuara. Njerëzit jetojnë dhe veprojnë me akiden e tyre në këtë jetë. Të gjithë kanë akide, mirëpo akideja është dy lloje: Akideja e vërtetë (e cila është Islami) dhe akidet e humbura (në të cilat hyn çdo akide tjetër pos asaj islame).

Dhe në mesin akideve të ndryshme të cilat janë brenda Islamit, ekzistojnë akide të grupeve të devijuara nga të cilat dallohet akideja e vërtetë e cila është akideja e Ehli Sunetit.

Hoxhë Omer Bajrami

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.