Vdekja e fëmijëve është një ndër sprovat më të mëdha me të cilat goditet njeriu në këtë botë, për këtë edhe shpërblimi për durimin ndaj kësaj sprove është shumë i madh te Allahu i Lartësuar. Transmeton Xhabir ibën Abdullahu se Pejgamberi sal-lAllah alejhi ve sel-lem ka thënë:

Lexone artikullin e plote ne link me poshte: LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.