Transmetohet prej Ebu Hurejres -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- se pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:

“7 persona (palë njerëzish) do të jenë nën Hijen e Allahut, ditën që nuk ka hije veç Hijes së Tij:

1- Prijësi i drejtë.

2- I riu që rritet me adhurimin e Allahut.

3- Personi që zemrën e tij e ka të lidhur me xhamitë.

4- Dy persona që u deshën për Hirë të Allahut, i bashkoi dhe i ndau dashuria për Hirë të Tij.

5- Një person të cilin e fton (për të bërë zina, imoralitet) një grua me pozitë dhe e bukur, e ky i thotë: “Unë i frikësohem Allahut!”.

6- Një person që jep Sadaka (lëmoshë) dhe e fsheh atë derisa dora e tij e majtë nuk e di se çfarë dha dora e djathtë.

7- Një person që përkujton Allahun kur është vetëm dhe sytë i lotojnë”.

Transmeton imam Buhariu dhe Muslimi -Allahu i mëshiroftë dhe me ta në xhennet na bashkoftë.

Esselam alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu, klikoni ne reklam qe shfaqet larte ketij teksi, per te na ndihmuar sado pak In’shaa’Allah! faleminderit, Zoti ju shperblefte! 

 

 

V I D E O 

 

Shtatë grupet nën hijen e Arshit të Allahut | 01. Hyrje |

Link1

02. Udhëheqësi i drejtë |

Link2

03. I riu që është rritur duke adhuruar Allahun |

Link3

04. Njeriu që zemrën e tij e ka lidhur me xhamitë |

Link4

05. Dy njerëz të cilët janë dashur për hir të Allahut |

Link5

06. Ai burrë që është thirrur për imoralitet, por thotë: I frikësohem Allahut |

Link6

07. Personi që jep për bamirësi fshehtë |

Link7

08. Personi që e kujton Allahun në vetmi dhe sytë e tij lotojnë |

Link8

Esselam alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu, klikoni ne reklam qe shfaqet larte ketij teksi, per te na ndihmuar sado pak In’shaa’Allah! faleminderit, Zoti ju shperblefte! 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.