12 Sep 2017

A e dini? Bubullima është zëri i njërit melek prej melekëve ashtu siç e argumenton këtë Suneti Profetik. Hadithi që është transmetuar nga Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) tregon se bubullima është zëri i melekut, e jo siç mendojnë disa njerëz se bubullima vinë si pasojë e përplasjes së reve me njëra-tjetrën. Këto janë disa hadithe që tregojnë se bubullima është zëri i melek...

12 Sep 2017

Bëhet fjalë për një mjeke, gjinekologe e cila punonte në njërin prej spitaleve amerikane. Ajo tregon se si një ditë në spitalin ku ajo punonte erdhi një grua muslimane për të lindur. - Edhe pse kishte dhimbje, koha e lindjes nuk i kishte ardhur akoma. Mua më ishte afruar fundi i orarit te punës dhe unë i tregova se më duhet të shkoj në shtëpi, por mos ke merak se për lindjen tënde do të...

12 Sep 2017

Pyetja: Selam alejkum. A më pranohet namazi i vitrit ngase nuk po e di duanë e kunutit, e cila këndohet në rekatin e tretë. Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit! Duhet ta kemi parasysh se lutja e kun...

12 Sep 2017

1-Është pyetur një njeri i mirë: “Unë vuaj nga sëmundja e largimit prej Allahut. Si të shërohem?” Ai i thotë pyetësit: “O pyetës! Merri rrënjët e sinqeritetit, gjethet e durimit dhe lëngun e modestisë. Të gjitha këto vendosi në enën e devotshmërisë. Pastaj hedh mbi të ujin e frikës ndaj Allahut. Dhe vloji këto me zjarrin e pikëllimit dhe vendosi në tryezën e inspektimit, e pastaj përdori...

12 Sep 2017

Hallall apo haram? Në kohë të lashta, një beduin nga shkretëtira mbërrin në qytet. Meqë ishte koha për tu lutur në xhami, gjëja e parë që bëri ishte se u drejtua për nga xhamia. Me të mbërritur, pa një djalosh jashtë dhe i tha:”A kujdesesh pak për devenë time sa të falem?” Djaloshi pranoi dhe beduini hyri brenda në xhami. Pasi përfundoi lutjet, beduini u nis për tek dera e xhamisë. P...

12 Sep 2017

ÇËSHTË ISIHAREJA? Në etimologji ka kuptimin; të kërkosh zgjedhje në diç. Thuhet: Kërko zgjedhje nga Allahu dhe Ai ta jep atë. Ndërsa në terminologjinë fetare ka kuptimin: Të kërkosh më të mirën e dy gjërave për të cilën ti ke nevojë për njërën prej tyre. (Ibn Haxheri në “Fet’hul Bari”) DISPOZITA E KËTIJ NAMAZI Të gjithë dijetarët janë unanim se namazi i istihares është sunet, argumen...