Thotë Ibn Uthejmini: “Kush i mëson ato” nuk don të thotë vetëm t’i shkruash ato në një fletë dhe t’i përsëritësh deri t’i mësosh përmendësh, por don të thotë:

T’i mësosh përmendësh, t’ua mësosh kuptimin dhe ta adhurosh Allahun me ato emra. (Fetava ve rasail 1/74)

Hoxhë Omer Bajrami

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.