1- Nuk lejohet martesa me të ….
2- Nëse e le namazin pasi të jetë lidhur kurora atëherë ajo konsiderohet e prishur …
3- Mishi qe ther ai është haram …
4- Nuk i lejohet hyrja në Meke …
5- Nuk i lejohet të trashegoje muslimanin …
6- Nëse vdes ,nuk i lahet xhenazja ,nuk qefinoset ,nuk i falet xhenazja dhe nuk varroset në varrezat e muslimanëve …
7- Ditën e gjykimit do të ringjallet me faraonin ,hamanin ,karunin dhe ubej ibën halefin …
8- Nuk i lejohet askujt prej familjes të bëj dua (lutje) për të…

(U përgjigj dhe shkroi me doren e tij ,i varfëri për Allahun ,Muhamed es-Salih el-Uthejmin 6 / 02 / 1410 Hixhri )
(huazim)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.