Kur dalim nga shtëpia: Muhammedi alejhi selam thotë: ” Kush thotë kur del nga shtëpia:
BISMIL-LAHI TEUEKKELTU `ALALL-LLAHI UE
LA HAULE UE LA KUUUETE IL-LA BIL-LAHI
[Me emër të All-llahut, iu mbështeta All-llahut, nuk ka ndryshim e as forcë prej meje përpos me All-llahun] …i thuhet atij: Të mjafton, të mbron dhe të udhëzon, dhe i largohet Shejtani “.
(Hadithi sahih, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Enes bin Maliku).

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.