I Dërguari alejhi selam i ka premtuar Xhenetin atij që bën këtë vepër….
I Dërguari i Allahut alejhi selam i nxit besimtarët që të vizitojnë të sëmurët, duke u premtuar shpërblime të mëdha. Në një transmetim të Thevbanit, i Dërguari alejhi selam premton fruta të Xhenetit: “Kur një musliman shkon për të vizituar vëllain e tij musliman, ai gjendet në hurfën e Xhenetit derisa të kthehet. ” Dikush pyeti Alejhi selamin: “E çka është hurfa e Xhenetit?” Ai u përgjigj: “Ajo është frut i Xhenetit.”
Hadithin e shënon Muslimi në Sahih

Klikoni ne reklam pasi ta lexoni:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.