Në një nga shtetet e Evropës një Musliman po merrte abdes.
Papritmas brenda hyn një jehudi dhe iu drejtua duke i thënë:
Ju muslimanët jeni të papastër dhe jo vetëm kaqë por ju i vendosni edhe këmbët tuaja të papastërta në një vënd të pastërt ku ne i shpërlajmë duart dhe fëtyrat tona.
Muslimani me butësi iu përgjigj: Më fal , sa herë në ditë e shpërlani fëtyrën ju?
Jehudiu i çuditur iu përgjigj: një herë në mëngjes por nëse e kërkon nevoja gjatë ditës mund të ndodhë që ta shpërlajë edhe një herë.

Muslimani iu përgjigj: Ne Muslimanët i shpërlajmë këmbët tona pesë herë në ditë, prandaj të lutem më trego kush është më e pastërt: Këmbët e mia apo fëtyra yte.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.