Krahas Kur’anit famëlartë, gati të gjithë librat e historisë, të tefsirit dhe të hadithit, e pohojnë faktin se Muhammedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, gjatë shpërnguljes së tij, pra të hixhretit, ai, së bashku me shokun e tij më të ngushtë, Ebu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të, u fshehën në shpellën Eth-Theur. Aty qëndruan për një kohë të shkurtër, dy – tre ditë, derisa politeistët menduan se nuk i gjejnë dot. Për të parë shpellat në të cilat u strehua Muhammedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ju ftojmë që të klikoni në linkun e mëposhtëm që e kemi sjellur për ju vëllezër dhe motra.

Klikoni këtu, për ta ndejkur videon!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.