Katër gjëra sjellin rrizkun,katër gjëra pengojnë rrizkun

Ka thënë Ibn Kajjimi: Katër gjëra sjellin rrizkun:

1. Falja natën
2. Istigfari (kërkim falje) i shumtë gjatë mesnatës
3. Bërja shprehi e dhënies se lëmoshës
4. Përmendja e Allahut në fillim dhe mbarim të ditës.

Katër gjëra pengojnë rrizkun:

1. Gjumi në mëngjes
2. Namazi i paktë
3. Përtacia
4. Tradhtia Fjalë Të Urta

Nga Ibn Kajjim

Klikoni ne reklam per ne, Allahu ju shperblefte!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.