Për sabërlinjt! Pejgamberi (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu thotë melekëve: A ia morrët shpirtin fëmijës të robit Tim? Ata thonë: Po.

Ai thotë: A ia morrët pemën e zemrës? Ata thonë: Po. Ai thotë: E çka tha robi im? Ata thonë: Të falënderoi dhe tha: Se edhe ne do të vdesim e do të shkojmë tek Zoti!

Ai iu thotë: Ndërtoni për të një shtëpi në Xhennet dhe vënia emrin “Shtëpia e Lavdërimit!” (Ahmedi, Tirmidhi).

Klikoni per ne ne reklam, Allahu ju shperblefte!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.