Kur’ani i madhërishëm flet në më shumë dyzet ajete për izraelitët, ku tregon për fatin dhe të bëmat e tyre në të kaluarën, por që tregon edhe për natyrën e tyre të bindjes dhe të jetës. Për më tepër ju lëmë vetë të vendosi, duke lexuar këta ajete fisnike të Kur’anit famëlartë: “O bijtë e israilit, kujtoni (jini mirënjohës për) të mirat e Mia, të cilat ua dhurova juve dhe zbatoni premtimin që ma keni dhënë Mua. Unë e zbatoj atë që u premtova dhe të më keni frikë vetëm Mua. (Bekare, 40)

Kliko ne linkun me posht per te vazhduar, dhe ne reklam neve per te na ndihmuar:

KLIKO KETU

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.