KUSH E THOTË KËTË DUA KATËR HERË ,ALLAHU DO TA SHPËTOJE NGA ZJARRI?! .. Ai që dëshiron të shpëtojë nga zjarri ka thënë Profeti alejhi selam:…“Ai i cili thotë në mëngjes: “Të lutem o Allah! Unë u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melekët e Tu dhe të gjitha krijesat e Tua, se vërtetë Ti je Allahu i Vetëm dhe i Pashok dhe dëshmoj se Muhamedi (alejhi selam)

është robi dhe i dërguari Yt”. Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri”. Transmeton Ebu Davudi

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.