Kush i lexon dy Ajetet e fundit të Sures Bekareh në mbrëmje, i mjaftojnë atij!

Transmeton Ibn Mes’ud – RadijAllahu ‘anhu –, i cili thotë: Ka thënë Pejgamberi – sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem –: “Kush i lexon dy Ajetet e fundit të Sures Bekareh në mbrëmje, i mjaftojnë atij.” [Bukhari 5009, Muslimi 808] ,,,
per ta lexuar te plot klikoni linkun me poshte

Klikoni ketu > LINK < Kliko per Allah, ne reklam per ne!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.