Namazi i sabahut ditën e xhuma

Mos e harroni namazin e sabahut të ditës së xhuma, sepse ai është namazi më i mirë që falë myslimani gjatë javës.

Nga Abdullah b Omer, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: Ka thënë i dërguari i Allahut: „Namazi më i mirë te Allahu është namazi i sabahut me xhemat ditën e xhuma.“
Shënon Bejhekiu, hadithin e ka saktësuar shejh Albani.

Përkthim:Valdet Kamberi

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.