Përcillet nga Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “ Natën është një orë, nëse besimtari i lutet Allahut të Madhëruar në të, për mirësi të kësaj bote dhe Botës tjetër, Allahu do t’ia japë. Kjo (orë) është në çdo natë.” Muslimi Në bazë të haditheve të tjera, kjo orë është në pjesën e fundit të natës, pra para agimit!

Per me teper keshilla klikoni me posht!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.