“Një dijetar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000 adhurues” Ibnul Kajjim në “Miftah daris seadeh”, pasi sqaron se ky nuk saktësohet si hadith, thotë se ajo është fjalë e sahabëve, ose e dikujt prej tabiinëve. Dhe kuptimi i saj është i saktë. Sepse dijetari prish kurthet që ngre:

Lexoje artikullin e plote ne kete link: > KLIKO KETU

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.