1. Ne si staf, kemi për qëllim që juve të ju ofrojmë sa më shumë informacione dhe dije të dobishme rreth fesë Islame por gjithsesi se kemi edhe harxhime të shumta, kështu që ju lutemi që pasi të dëgjoni apo të lexoni të klikoni mbi reklamën që shfaqet poshtë këtij teksti sepse ashtu ne do t’i mbulojmë harxhimet tona dhe do të jemi në gjendje të vazhdojmë që të ju sjellim ende informacione me lejen e Allahut azze ue xhel. Allahu ju shpërbleftë me të mira në të dy botët. Pasi të lexoni lajmet tona, shpërndajini edhe me të tjerët që të përfitojmë sëbashku.

Percillet nga Abdullah bin Mes’ud se Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Kush lexon një shkronje nga Libri i Allahut ka nje sevap dhe çdo sevap shpërblehet dhjetëfishin e tij.

Unë nuk them se elif, lam, mim (të treja se bashku) jane një shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë.”

Tirmidhiu dhe thotë se hadithi është i mirë dhe i sakte.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.