Njëri nga frytet e shoqërimit të shpeshtë me Kuranin është edhe kapja e detajeve dhe bukurive të cilat nuk i vëren personi i cili aspak nuk shoqërohet me Librin e Allahut. Dijetarët muslimanë shumë herët kanë treguar urtësitë e lidhjes së ajeteve dhe sureve njëra me tjetrën. Kjo në gjuhën arabe njihet me termin El-Munasabe. Në aspektin gjuhësorë komentohet si ngjashmëri, ndërsa në aspektin terminologjik i referohet lidhjes ndërmjet disa pjesëve të Kuranit dhe disa ajeteve kuranore…Lajmin e plote lexoni ne linkun me poshte:

LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.