Pyetje: Esselamu alejkum Hoxhe i nderuar, Allahu ju shperblefte per sakrificen ne Dinin e Allahut. Pyetja ime eshte si falet namazi i nates a me ze a pa ze? Dhe kur e fale me xhemate si duhet me e fale me ze apo pa ze? Dhe une nuk po di sure te gjata por kam deshire qe me u fale me gjate pasi qe kam degjuar se me se miri eshte me u fale me gjate ne namazin e nates. A eshte e lejuar me lexu prej Kur’anit nese ka mundesi me na spjegu se si duhet sipas sunnetit me fale namaz nate. Allahu ju shperblefte.
Përgjigje:

KLIKONI NE REKLAM PER NE..

Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahualejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
Së pari: Namazi i natës mund të falet me zë dhe mund të falet pa zë, por më e pëlqyer është që ndonjëherë të falet me zë, e ndonjëherë pa zë, ngase kështu është falur i Dërguari i Allahut (salallahualejhiveselem).
Thotë Abdullah ibn Ebi Kajsi: E pyeta Aishen (radijallahuanha), a është falur Pejgamberi (salallahualejhiveselem) me zë apo pa zë? Tha: Ndonjëherë është falur me zë, e ndonjëherë pa zë. (Transmeton Muslimi, Nesaiu, Ebu Davudi dhe Ahmedi)
Së dyti: Namazi i natës mund të falet vetëm dhe mund të falet me xhematë. Falet me xhematë në Ramazan dhe në ndonjë rast kur dikush i bashkangjitet në namaz atij që është duke u falur, sikur që iu bashkangjitën namazit të Pejgamberit (salallahualejhiveselem) Ibn Abasi, Ibn Mes’udi dhe Hudhejfeh ibn Jemani. Kështu mund t’i bashkangjiten edhe familjarët atij që është duke u falur në shtëpinë e tij, dhe të falin namazin e natës me xhematë ndonjëherë. Ndërsa në mënyrë të organizuar sikur në Ramazan, nuk falet namazi i natës edhe në muajt tjerë. (Sherhul Mumti’ 4/82)
E nëse falet namazi i natës me xhematë, atëherë leximi i imamit duhet të jetë me zë, ndërsa nëse falet vetëm, atëherë ndonjëherë lexon me zë e ndonjëherë pa zë.
Së treti: Lejohet leximi me Kur’an në dorë në namazet nafile, dhe një gjë e tillë është vërtetuar prej Aishes (radijallahuanha). (Transmeton Buhariu 1/245)
Thotë Imam Neveviu: Nëse lexon Kur’an me Mus-haf (në dorë) nuk prishet namazi, pa marrë parasyshë a e di atë përmendësh a jo, bile është e obliguar ajo nëse njeriu nuk e di suren Fatiha përmendësh, dhe nëse i ndërron faqet e tij nuk prishet namazi.. Ky është medhhebi jonë, medhhebi imam Malikut, Ebu Jusufit, Muhamedit dhe Imam Ahmedit. (El-Mexhmu’ 4/27)
Së katërti: Është e pëlqyer që namazi i natës të falet njëmbëdhjetë apo trembëdhjetë rekatë dhe atë dy nga dy.
Thotë Pejgamberi (salallahualejhiveselem): “Namazi i natës është dy nga dy, e kush frikohet nga arritja e mëngjesit le të falë një rekatë vitër, për të përfunduar atë që ka falur“. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
Për numrin e rekateve të namazit të natës, lexo dhe:
Sa është numri i rekateve të namazit të teravisë?
Allahu e di më së miri.
Omer Bajrami

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.