Si të përballesh sjelljet e këqia të njerëzve ndaj teje? ….. Pasi të lexoni lajmet tona, shpërndajini edhe me të tjerët që të përfitojmë sëbashku. Ju paraqesim shkrimin e radhës , e lusim Allahun subhanehu we te’ala që të kemi dobi nga kjo që lexojmë. Që të dëshmosh se Allahu është krijues i veprave, lëvizjeve, qetësive dhe dëshirave të njerëzve. Ajo që dëshiron Allahu bëhet, e ajo që nuk dëshiron nuk bëhet, asgjë nuk lëvizë në qiell e në tokë përveçse me lejen dhe dëshirën e Tij. Njerëzit janë vetëm mjet i veprave,

prandaj shiko se kush ka hedhur ata ndaj teje, e mos shiko veprat e tyre, me këtë do të rehatohesh nga ankthi dhe pikëllimi. .. Shejhul Islam Ibën Tejmije ..

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.