Abdullah ibn Mesudi radijAllahu anhu thotë:

Nëse ndëgjon Allahun e lartësuar duke thënë: ‚O ju që keni besuar‘ hapi veshët mireë, ngase ose është e mirë të cilën e urdhëron apo diçka e keqe të cilën e ndalon‘.

‚O ju që besuat, kini frikë Allahun me sinqeritet të vërtetët dhe mos vdisni, pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)!‘

Surrja El-Bekare, 102

Pasi ta lexoni, ju lutem klikoni, në reklam, Allahu ju shpërbleftë të gjithve, Amin!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.