Thuaje këtë lutje profetike për dije dhe rizk; Thuaje çdo ditë .. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem çdo ditë e thoshte këtë dua: “O Allah! Kërkoj nga Ti dituri të dobishme, risk të mirë dhe vepër të pranuar!”
Është shumë me vend që kjo dua e bekuar të thuhet në fillim të ditës, sepse dita është sheshi i veprave dhe qëllimeve të muslimanit. Dita e muslimanit duhet t’i ketë vetëm tri gjëra: diturinë e dobishme, veprën e pranuar dhe riskun e mirë.” .. Shejkh AbduRrezak el Bedr. .. Pasi të lexoni lajmet tona, shpërndajini edhe me të tjerët që të përfitojmë sëbashku. Allahu subhanehu ue teala ju nderoftë.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.