Joshua ibn Nun a.s. ishte një nga pejgamberët e Allahut. Ishte bashkëkohës i Musait a.s. dhe ai është djaloshi i cili udhëtoi me Musain a.s. kur shkoi për ta kërkuar hz. Hidrin. Këtë Kur’ani e tregon në suren el-Kehf (60): “(Kujtoje) kur Musai i tha djaloshit (përcjellësit) të vet: “Do të udhëtojë vazhdimisht, derisa të arrijë në vendin ku takohen dy detet, ose do të udhëtojë shumë kohë.” Ky pejgamber i Allahut pas …
Lexoje te plote ne linkun me poshte

kliko ne reklame!

LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.