Vëllezer të dashur pasi ta shikoni videon, klikoni në reklam Allahu ju shpërbleftë, vërtet edhe ne kemi hargjime!

Vdekja e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selam – Hoxhë: Sadullah Bajram

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.