Thuhet se njërit prej Pejgamberëve meleku i vdekjes i kishte premtuar se do ta paralajmërojë me dy ose tre delegatë.
Kur i kishte ardhur Exheli, meleku i vdekjes kishte ardhur. Ai Pejgamber i kishte thënë se a nuk do të më paralajmëroje?! Ai u përgjigj: Po, e bëra. 1-Zbardhja e qimeve tua pasi që i kishe të zeza. 2-Dobësia e trupit tënd pasiqë ishe i fuqishëm. 3-Shtrembërimi i trupit tënd pasiqë ishte i drejtë. Këta janë paralajmëruesit për çdo bir të Ademit para vdekjes./xhamiambret ..

SubhanAllah.. E lusim Allahun subhanehu ue teala që të na mundëson një përfundim të lumtur!

Klikoni ne reklam!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.