03 Mrz 2021

Ministria Saudite e shëndetësisë njoftoi të martën se vaksinimi kundër virusit korona do të jetë kushti kryesor për haxhillëkun e këtij viti. Ministri i Shëndetësisë, Tawfig al-Rabiah, pas takimit me zyrtarët e Ministrisë ka thënë se kushdo që dëshiron të kryejë haxhillëkun, është i detyruar të vaksinohet kundër COVID-19 si një kusht parësor për pjesëmarrje në pelegrinazhin që realizo...

02 Mrz 2021

Një djalosh që kishte mbushur 16 vjeç kishte shkuar në xhami dhe po lexonte Kuran duke pritur që të thirrej ikameti për namazin e sabahut. Pasi u thirr ikameti, e la Kuranin në vendin e vet, pastaj u kthye që të rreshtohet në saf, mirëpo papritmas ra përtokë pa vetëdije. Disa persona e dërguan këtë djalosh në spital. Mjeku El Xhubejr, i cili mori përsipër rastin e tij, thotë: “E kanë sje...

01 Mrz 2021

Një djalosh jetim dhe i varfër, shiste me një çantë të vogël rrugëve. Atë ditë s’kish fituar as për të blerë bukë ndaj vendosi të kërkojë bukë në ndonjë shtëpi. Trokiti në derën e një shtëpie mirëpo kur u hap dera dhe një vajzë e re e pyeti se ç’kërkonte, ai i turpëruar i tha që donte ujë.Vajza vuri rè se ishte i uritur ndaj në vend të ujit i solli një gotë me qumësht të ëmbëltuar.Djalos...

11 Sep 2018

Një student doli në shëtitje me profesorin e tij, duke shëtitur dhe biseduar gjatë rrugës, ata shikuan rroba dhe një palë këpucë të vjetra të një fshatari të varfër, i cili punonte arën e tij. Studenti i tha profesorit: Të bëjmë shaka paksa me këtë fshatar, t’ia fshehim këpucët e tij dhe të shohim reagimin e tij kur do të fillojë që ti kërkojë ato. Profesori iu përgjigj: Djalosh, k...

11 Sep 2018

Burrit i kërkohet ta ndihmojë gruan që të përmbushë dëshirat e saj seksuale dhe të ruajë dëlirësinë e saj. Abdullah ibën Amër ibën Asi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut (lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) i ka thënë: “O Abdullah, më është thënë se ti agjëron ditën dhe qëndron duke u falur natën. Mos e bëj këtë sepse po ta bësh sytë do të të l...

11 Sep 2018

Nga sahabiu i nderuar Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij: Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë), T’ju mundësosh të përfitojnë nga uji i një lum...

11 Sep 2018

Ka thënë Profeti alejhi selam: “ Çdo njëri prej jush që merr abdes mirë, apo në mënyrë të plotë dhe më pas thotë: ‘ Esh-hedu en la ilahe il-lallah ue esh-hedu ene Muhameden abduhu ue resuluhu (dëshmoj se nuk ka të adhuruar me meritë përveç Allahut dhe Muhamedi është robi dhe i Dërguari i Tij), do t’i hapen të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga secila derë të dëshirojë” Muslimi, E...

11 Sep 2018

Cilësitë që duhet të ketë veshja me të cilën falemi, në mënyrë që namazi ynë të konsiderohet i saktë: 1. Të mos jetë transparente, pra të atyre pjesëve që janë obligim të mbulohen në namaz. 2. Të jetë e pastër, pra të mos ketë nga ato papastërti që të pengojnë nga kryerja e adhurimit. 3. Të jetë veshje e lejuar, pra jo e ndaluar fetarisht. 4. Të mos jetë veshje që dëmton shëndetin të...

11 Sep 2018

Për t’u ruajtur shikimi, u zbrit dispozita e të kërkuarit leje para hyrjes në shtëpitë e huaja. Dispozita sheriatit për atë person që e kundërshton këtë ligj, dhe shkon e zhbiron ose vëzhgon në shtëpitë e huaja, është nxjerrja e syrit dhe nuk paguhet dëmshpërblim për të, e as nuk ka të drejtë të kërkojë hakun. Transmetohet nga Ebu Hurejre se Profeti, alejhi selam, ka thënë: “Kujtdo që...

11 Sep 2018

Sahabët që përcollën më së shumti hadithe 1. Ebu Hurejre (radijAllahu anhu): 5374 hadithe. 2. Abdullah ibn Umeri (radijAllahu anhuma): 2630 hadithe. 3. Enes ibn Maliku (radijAllahu anhu): 2286 hadithe. 4. Aisha (radijAllahu anha) 2210 hadithe. 5. Abdullah ibn Abbasi (radijAllahu anhuma): 1660 hadithe. 6. Xhabir ibn Abdullah (radijAllahu anhuma): 1540 hadithe. 7. Ebu Se’id El-Hud...