Cili është gjykimi për atë që e vonon sabahun derisa të kalojë koha?

Përgjigje: Nëse personi, i cili e vonon namazin e sabahut pa asnjë arsye derisa të dalë koha e sabahut, beson se kjo vonesë është e lejuar, ai ka bërë kufër, ka mohuar dhe kundërshtuar Kur’anin dhe Sunetin.

Nëse ai mendon se nuk lejohet të falet namazi jashtë kohës së tij, gjithashtu beson se është mëkatar kur e bën këtë gjë, por për shkak të gjumit e vonon, ky person e ka detyrë të pendohet tek Allahu e të mos veprojë më kështu.

Dera e pendimit është e hapur edhe për jobesimtarët e mëdhenj. Thotë Allahu në Kur’an: “Thuaj: “O robërit e Mi, që e keni ngarkuar veten me shumë gabime, mos e humbisni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, sepse Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është që fal shumë dhe është Mëshirues.” (Ez-Zumer: 53)

Libri “Kushtet e fesë” – Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.