DHJETË SHKAQET E FURNIZIMIT
1. Shpeshtimi i istigfarit.
– Allahu i Madhëruar thotë: „e u thashë: „Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh, që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm, t’ju shtojë pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëjë për ju kopshte e lumenj“. Nuh 10-12.
2. Devotshmëria.
– Allahu i Madhëruar thotë: „Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret“. Talak 2- 3.
„Sikur banorët e atyre qyteteve të besonin dhe të ruheshin prej gjynaheve, Ne do t’u dërgonim bekime nga qielli dhe toka, por ata mohuan, prandaj i dënuam për atë që bënë“. Earaf 96.
3. Mbështetja në Allahun.
– Allahu i Madhëruar thotë: „Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar masë“. Talak 3.

Per te lexeuar ma shume, kliko ne linke me poshte!

Klikoni këtu _> LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.