Për një sekond merr aq shume sevape sa është edhe numri i besimtarëve në mbarë botën!

Nëse i thua këto fjalë:
“Allahumme fagfirlil muminine uel muminat.”
(O Allah, fali besimtarët dhe besimtaret)
Të shkruhen aq shumë sevape sa ka besimtarë muslimanë në sipërfaqen e tokës. Në një statistikë është dhënë se ka diku rreth 1.500.000.000 muslimanë në botë.
Ubadete ibnu Samit (radiallahu anhu), ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (alejhi selam) të thotë:
“Kush kërkon falje për besimtarët dhe besimtaret, fiton një shpërblim për çdo besimtarë dhe besimtare.”
(Shejh Albani në “Sahiha al-Xhamih”)
Ebu Talha ka thënë:
“Ky hadith tregon vlerën dhe shkallën e lartë që kanë besimtarët tek Allahu.”

(Marë nga Libri: “Kodra me sevape për pak minuta”)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.