Pirja e ujit në këmbë!
Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush pi në këmbë, atëherë le ta vjellë”.
Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Ajo që behet e qartë –Allahu e di më së miri- është se ky hadith është agroguar, sepse Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka pirë duke qenë në këmbë disa herë dhe nuk e vjellur atë.

Po ashtu shejhu (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur: Disa njerëz thonë se nuk lejohet të pihet duke qenë në këmbë. Ai (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigj duke thënë: Jo, kjo është gabim. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka pirë duke qenë në këmbë po ashtu dhe ulur. Pirja në këmbë është e lejuar, porse më e mira është kur pi ulur.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.