Të gjitha akuzat bien poshtë, Shefqet Krasniqi shpallet i pafajshëm! (Video)
Shefqet Krasniqi u deklarua i pafajshëm për akuzat me të cilat ngarkohet.
Shefqet Krasniqi është deklaruar sot i pafajshëm ndaj akuzave për shtytje në kryerjen e veprave terroriste, nxitje të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar dhe për shmangie nga tatimi.

Edhe Sevdali Zejnullahu, avokati i Shefqet Krasniqit, tha se aktakuza nuk bazohet në prova me kualitet provues.

Pas deklarimit për aktakuzën vazhdoi seanca që u kushtohet kundërshtimit të provave të aktakuzës.

“Një pjesë e madhe e provave janë thashetheme që nuk ju dihet origjina e tyne dhe nuk kanë bazueshmëri dhe janë thelbësisht të pambështetshme”, tha avokati Zejnullahu.

Aktakuza përshkruan se veprën e shtytjen në kryerjen e veprave terroriste, Krasniqi e ka kryer nga viti 2013 deri në 2014 ndërsa veprën penale të shmangies nga tatimit e ka kryer nga viti 2011 deri më 2016.

Gjithnjë sipas aktakuzës, Shefqet Krasniqi, në cilësinë e imamit të xhamisë se madhe “Mehmet Fatih” në Prishtinë, në vazhdimësi dhe me dashje ka shpërndarë mesazhe për publikun, përmes paraqitjeve të tij të drejtpërdrejta para publikut përmes ligjëratave të ndryshme, si dhe duke shfrytëzuar rrjetet sociale dhe mjetet tjera të informimit, përmes gjuhës së vrazhdë dhe interpretimit të ajeteve kuranore jashtë kontekstit kohor dhe frymës parimore islame, ka shtyrë të tjerët ta marrin rrugën drejt zonës së konfliktit në Siri dhe Irak e më pas të kryejnë akte terroriste, si dhe ka cilësuar disa grupe fetare si armiq të myslimanëve-sunit, duke nxitur dhe përhapur urrejtje, përçarje dhe mosdurim ndaj grupeve tjera fetare, të cilat jetojnë edhe në Republikën e Kosovës.

Po ashtu, i pandehuri i lartcekur si tatimpagues dhe pronar i biznesit N.T “Portat”, ka fshehur dhe shmangur tatimin, me dashje ka dhënë tё dhëna tё pasakta, si dhe nuk i deklaruar tё dhënat tjera relevante lidhur me obligimet tatimore, duke iu shmangur obligimeve tatimore në vlerë tё përgjithshme prej 20,208.57 €.

KALLXO.com në vazhdimësi ka raportuar për rrjedhën e hetimit ndaj Shefqet Krasniqit dhe të tjerëve.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, i cili i ka propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligji.

Per ta shikuar videon klikoni ne linke me poshte!

LINK

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.