Si merret guslli i xhunubit? .. Mejmunah, Allahu qoftë i kënaqur me të, bashkëshortja e Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tregon: “I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem mori avdes si ai që merrte për falje të namazit, por këmbët nuk i lau. Lau vendet e turpshme, pastaj hodhi ujë duke larë gjithë trupin. Pas kësaj ndërroi vend dhe lau këmbët. Dhe kjo ishte mënyra se si ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) merrte guslin e xhunubit. (Hadithin e transmeton Habrat Imam Ebu Abdullah Muhamed ibn Ismail el-Buhariu, në kapitullin e gusllit, hadithi me numër dyqind e dyzet e tetë). Shpërndajeni që ta mësojnë edhe të tjerët!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.