[VIDEO] SUBHAN`ALLAH, Uji dhe zjarri dalin nga një vend! As uji nuk e shuan zjarrin, por as zjarri nuk e ngroh ujin!!!

LA HAULE UE LAA KUUETE ILA BILAH.

°SHPËRNDAJE°

Lajmet e botës islame
15.09.20 01:50

Klikoni këtu, për ta ndejkur videon!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.