2.) – Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t’ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është ngadhënjyesi, mëkatfalësi.  Surja Mulk

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.