Syri i njeriut përmes mikroskopit..

Çfarë krijese e përsosur! Kjo as nuk është krijuar vetvetiu, e as nuk e ka bo „nëna natyrë“!! E ka krijuar Allahu Fuqiplotë!
Megjithatë, disa njerëz sërish e mohojnë Atë, Krijuesin!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.